De provincie Utrecht kent na de provincie Limburg de meeste kastelen per vierkante kilometer. Vooral de Vechtstreek en het gebied langs de Langbroeker Wetering hebben hun eigen karakter en aantrekkelijkheid te danken aan een aaneenschakeling van landgoederen met kastelen en landhuizen uit vele eeuwen.

De Stichting Utrechtse Kastelen heeft tot doel de in de provincie Utrecht aanwezige kastelen, kasteelruïnes, kasteelterreinen en historische landhuizen met de daarbij behorende inventarissen, tuinen, opstallen en erevn te behoeden voor verval en ondergang en bij te dragen aan het behoud van de hierin besloten kunsthistorische, cultuurhistorische waarden.

Adres:
Stichting Utechtse Kastelen
Postbus 67
4850 AB Ulvenhout
Tel. 0294-295556